Aktuality

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
pdf Vyhlásenie volieb
pdf Zoznam kandidátov - predseda samosprávneho kraja
pdf Zoznam kandidátov - zastupiteľstvo
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy
pdf Inzerát na výberové konanie v Materskej škole Hontianske Trsťany